අපි ඔබ නොදත් පොලිස්පති පත් කිරීමේ රහස

නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක වැඩ බලන පොලිස්පති වරයා ලෙස දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පත් කිරීම පිටුපස ඇති දේශපාලන සාධක පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/QA4L_kcviHM