ගෝඨා ගෝ ගම පුස්ථකාලයට මොකද වුනේ ?

ශෙහාන් නිර්වාන් වෙබ් නිවුස් සමග මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ ශෙහාන් නිර්වාන් වැඩි දුරටත් පැවසුවේ පාසල් ළමුන් විශාල ප්‍රමාණයට පොත් ලබා දී ඇති බවත් ඊට අමතරව පුස්තකාල 25ක් පමණ මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවත්ය. සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා>>>>>> https://youtu.be/sUHMZ77zR6M