කිසි සැකයක් තියා ගන්න එපා ඊළඟ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තමයි

සාරතී දුෂ්මන්ත - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් මාධ්‍යවේදියකු ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා මාධ්‍ය හමුවේදි ප්‍රකාශ කල අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/048f7CEICc0