අනුර කුමාර මහත්තයෝ සංශෝධන ගේන්න නෙවෙයි පනත වහාම අකුල ගන්න කියන්න

සංජීව ධම්මික පෙරේරා - විදුලි පාවිච්චිකරන්නන්ගේ සංගමය විදුලිබල පනත පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත තම අදහස් දැක්වූ විදුලි පාවිච්චිකරන්නන්ගේ සංගමයේ සංජීව ධම්මික පෙරේරා මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/fWVYD8y8zgU