ඔලු ගෙඩි කිහිපයක් වෙනස් උනාට සෞඛ්‍ය සේවය තවම දූෂිතයි

රවි කුමුදේශ් - පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ රවි කුමුදේශ් මහතා පවසා සිටියේ ඊයේ දවසේ කොළඹ රෝහලට පැමිණි පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රතිකාරය සඳහා ප්‍රතිජීවිකාව ඖෂධ එන්නතක් ලබාදීමෙන් පසුව ඔහු ට ඇති වෙච්ච සංකීර්ණ සංකූලතාව පිළිබඳවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/bBnkjIlucZU