රනිල්ට මොළයත් තිබුනට හදවතක් නෑ ඒ නිසා ආණ්ඩුවට යන්නේ නෑ

පා.ම. රාජිත සේනාරත්න මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පා.ම. රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටියේ මේ රජයත් සමග එකතු වීමට කිසිම වැඩ පිළිවෙළක් නැති බවයි විඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Kd9jVve3exw