විපක්ෂයේ දේශපාලනයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බාධාවක්

විපක්ෂයේ දේශපාලනයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බාධාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා WEB NEWS දේශපාලන කතිකාවට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කර සිටියා.සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>