ආණ්ඩුව බදු ගහන්නේ බදු ගැසීමේ අර්ථයවත් දැනගෙන නෙමෙයි

පා.ම. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති - NPP ආර්ථික කවුන්සිලය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් NPP ආර්ථික කවුන්සිලයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසා සිටියේ 18% ක් වැට් එකක් එකතු කර තිබෙන්නේ අගය එකතු කරන නිසා නොව, ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති නිසා බවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Zf_R0SF2GT0