හොර අත්සන් ගහලා ගෙනාපු බෙහෙත හදන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ලේ එකතු කරලා

විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලිපුල් පෙරේරා ව්‍යාජ අස්සනක් යොදා, නියමිත පටිපාටියෙන් තොරව ලංකාවට ගෙන්වන ලද බවට චෝදනා එල්ල වූ ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය සහ එහි ඇති අවදානම පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/dkRdbdv6j80