මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න ඔහුගේ පොතෙන් පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරු සඟවනවා

පා.ම. මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පා.ම. මුජිබුර් රහුමාන් මහතා ශ්‍රි ලංකාවේ පාස්කු දින ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය පිලිබදව අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>> https://youtu.be/kFB-x6HpoMI