දේශපාලනය කතා කරන් එක නවත්වන්න.

පා.ම. ප්‍රභා ගනේෂන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රභා ගනේෂන් මහතා පවසා සිටියේ අග රද ගුරු අති උතුම් මැල්කම් රන්ජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් තමන්ගේ බලය පෙන්වීමට දේශපාලන කතා කීරීම නැවැත්විය යුතු බවයි. මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Q5oppSwOZm8