තව සති දෙකකින් රට ගොඩනගන නායකයා ඉදිරිපත් කරනවා.නමට අකුරු 4යි. ජ.වි.පෙ. / ස.ජ.බෙ./රනිල් ඉවරටම ඉවරයි.

පා.ම. ලලිත් එල්ලාවල මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලලිත් එල්ලාවල මහතා පවසා සිටියේ කවුරු හිටියත් ජ.වි.පෙ සහ ස.ජ.බෙ ඉන්න අවංක නායකයෝ තව සතියක් ඇතුළත ඔක්කොම එක තැනකට එකතුවන බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/qzvWArmLN9A