ගෝල්ෆේස් අරගලයේ අපට ඉගැන්නු පාඩම

ජීවන්ත පීරිස් පියතුමා පසුගියදා පැවති ජන හමුවකදී ගාලු මුවදොර අරගලයේ උගත්පාඩම් පිළිබඳව සහ ලංකාවේ ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව ජීවන්ත පීරිස් පියතුමා මාධ්‍ය වෙත දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/0jsx7-4YDr4