හොරා කෑමට තිත තියන්න බැරි නම් විරාමයක් වත් තියපල්ලා

කොමියුනිකේෂන් හිමිකරුවන්ගේ සභාපති ඉන්ද්‍රජිත් පෙරේරා මාධ්‍යහමුවක් අමතමින් ඉන්ද්‍රජිත් පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශකර සිටියේ විදුලි බිලේ වැඩිවීමක් මිස අඩුවීමක් සිදුවන ලකුණු නැමැති බවත් ඉදිරියට එන මැතිවරණයකදී වත් නිවැරදි දිශාව තෝරාගෙන ජන්දය පාවිචි කිරීම ජනතාවගේ යුතුකම බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>>> https://youtu.be/VvAScod8WfM