ඩොලරය අඩු වුනා නම් බඩු මිලත් අඩු වෙන්න ඕන

ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය - අසේල සම්පත් මහජන ආමණ්ත්‍රනය නමින් සංවිධානය කර තිබූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් අසේල සම්පත් මහතා පවසා සිටියේ ඩොලර් මිල අඩුවීමේ සහනය බඩුමිල අඩුවීම තුලින් ජනතාවට නොලැබීම විශාල ගැටළුවක් බවයි. සම්පූර්න වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>>. https://youtu.be/__jRJtyGZQM