සෞඛ්‍යයට නොගැලපෙන ඇමතිකෙනකුයි ආණ්ඩුවකුයි ඉන්න රටක් මේ

වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර - සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර මහතා පවසා සිටියේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති ගැටළු පිළිබඳවයි වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/sts7wsmPDQA