අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් පියතුමාගේ නව අවුරුදු පණිවිඩය

අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් පියතුමා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් පියතුමන් පවසා සිටියේ උදාවු නව වසර පිළිබඳවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/IWDQHUWTDig