වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රමගෙන් ආන්දෝලාත්මක හෙළිදරව්වක්

වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම පසුගියදා පැවති ජනරජ කතිකාව සාකච්ඡාවේදී වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා ලංකාවේ වර්තමාන ඖෂධ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අදහස් දැක්විය වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/QL_47BLPA0w