අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක්

සංජය මහවත්ත - මගෙන් රටට මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මගෙන් රටට සංවිධානයේ සභාපති සංජය මහවත්ත මහතා පවසා සිටියේ යටියන්තොට ප්‍රදේශයේ මේ වන විට ජනවාර්ගික ගැටීමක් ඇතිවීමට සුදානමින් තිබෙන බවයි වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/RaLZSkkNE_U