පාඨලී චම්පික රණවක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න විශිෂ්ට බුද්ධිමතෙක් – 2024.02.13

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසා සිටියේ පාඨලී චම්පික රණවක මහතා වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින විශිෂ්ට බුද්ධිමතෙක් බවයි, නමුත් එවැනි බුද්ධිමතුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතා කිරීමේ අයිතිය පවා නොලැබෙන තත්වයක් යටතේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බුද්ධිමතුන්ගෙන් පළිගන්නා බවත්‍...