පක්ෂයෙන් කෙනෙහිලිකම් කළත් මම උදව් කරන්නෙ රනිල්ට – 2024.06.09

පා. ම. ප්‍රේම්නාත් සී දොලවත්ත සජිත් ප්‍රේමදාස ගැන කියන්න තියෙන්නේ, මේ සියලුම දෙනා කයිවාරු කාරයෝ විතරයි. අර්බුදය හමුවේ ජනාධිපති වෙන්න, අගමැති වෙන්න මුලින්ම ආරාධනාව ලැබුනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට. ඊට පස්සේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට. ඔය කිසිම කෙනෙක් කොන්දේසි දදා හිටියා මිසක් නායකත්වය ගත්තේ නැහැ. පොහොට්ටුවේ අපි දශක ගණන් වාමාංශික මිනිස්සු,...