ගංජා වලින් ඩොලර් ගෙන ඒම හරියට ප්ලේන් එන්නේ නැති ගුවන් තොටුපොළ හැදුවා වගේ

සංචාරක කර්මාන්තකරුවන්ගේ සභාපති - ප්‍රියන්ත තිලකරත්න වෙබ් නිවුස් සමඟ සාකච්ඡාවට එක් වූ ප්‍රියන්ත තිලකරත්න මහතා පැවසූවේ ත්‍රෛලෝක පත්‍ර වලින් ඖෂධයක් නිපදවා ලෝක වෙළඳ පොළට දමා ඩොලර් ඉපයීමට වෙළඳපොළක් හැඳිය යුතු බවත් සංචාරක ව්‍යාපාරයට වෙළඳපොළක් සැදීමට අවශ්‍ය නොවන බවත්‍ ය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>> https://youtu.be/kM7NfflGzlQ