රනිල් කොළඹ විතර කොටසක් ඉන්දියාවට ලියන්න යනවා

වසන්ත මුදලිගේ -විධායක කමිටු සාමාජික ජන අරගල ව්‍යාපාරය මාධ්‍ය හමුවකදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඇති ගිවිසුම් පිළිබඳව මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ වසන්ත මුදලිගේ මහතා වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/hQUF6Mt79Wg