ලැජ්ජා නහරේ කපපු ඇමති මනූශ නානායක්කාරට සජබෙ න් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක්! – 2024.06.04

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි දැන් පොදුජන පෙරමුණේ කණ්ඩායම කියනවද රනිල් තමයි හොඳ රනිල් තමයි අපේ අපේක්ෂකයා, රනිල්ට තමයි අපි සහයෝගය දෙන්නේ කියලා. දැන් එහෙම කියන්නේ නෑ. එයාලා දැන් කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාදාමයන් අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට එකඟ නෑ. ඒගොල්ලෝ අකමැතියි කියන කාරණය. අපි හොරුන්ට යටත් වුනේ නෑ. හොරුන්...