බදු නොගහා රට කරවන ක්‍රමය මෙයයි

පා.ම. පාඨලී චම්පික රණවක - එකසත් ජනරජ පෙරමුණ වැට් බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ එකසත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාඨලී චම්පික රණවක මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/bFA1VTVKXHE