රනිල් කියන්නේ පට්ට හොරෙක්!

අමිල එගොඩ මහවත්ත. ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අමිල එගොඩ මහවත්ත මහතා වැඩි දුරටත් පැවසූවේ රටේ ජනතාව ජාති, ආගම් ,පක්ෂ, අනුව නොබෙදී ප්‍රශ්නය පොදු නම් එක් කදවුරක සිට ගන්නා ලෙසත් මෙම ප්‍රශ්නයට විසදුම එය බවත් අනතුරුව එකතු වී මෙම ගැටලු වලට විසදුම් සොයමු යන ලෙසත් ය. සම්පූර්ණ වීඩියෝව සඳහා >>>>>>