ධර්මානුකූල සමාජයක් සඳහා ජාතික ජන බලවේගයට සහාය දෙන්න

මහචාර්‍ය අත්තංගනේ රතනපාල නාහිමි ජනහමුවක් අමතමින් මහාචාර්ය අත්තංගනේ රතනපාල නාහිමි පවසා සිටියේ රට වැටී තිබෙන අගාධයෙන් ගලවා ගැනීමට ගරුතර මහා සංඝරත්නයට දායක වන ලෙසයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/B1LzYQpqbN0