හමස්ලා එල්ල කලේ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයක්. යුදෙවුවන්ටත් ඒ බිම අයිතියි. එස් බී දිසානායක ඊශ්‍රායලයට පක්ෂවෙයි.

පා.ම. එස්.බී. දිසානායක - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හමාස් සංවිධානය එල්ල කළේ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයක් බවත් යුදෙව්වන්ට ඊශ්‍රායලය භූමියේ අයිතියක් ඇති බවත් පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රී එස්.බී.දිසානායක මහතා පවසයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ZiAiQ4oaeGE