මෙරටින් අද කොරෝනා රෝගීන් ගණන 2 349ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් ගණන 235 413ක් දක්වා ඉහළට