නීතිය වල්වැදුණු පොලිස්පති අර්බුදය

මාධ්‍යවේදී තිලිණ අලහකෝන් ලංකාවේ පොලිස්පතිවරයා ලෙස දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පත් කිරීම පිළිබඳව විවිධ කතාබහ ඇති වී තිබේ. ඒ පිළිබඳව තම අදහස් දැක්වූ මාධ්‍යවේදී තිලිණ අලහකෝන් මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/7bt_joHbZ8g