සය නිවුන් දරුවා මියයෑමට හේතුව හෙළිවේ

බොරැල්ල ළමා රෝහලේ අධ්‍යාක්ෂ පසුගියදා උපත ලැබූ සය නිවුන් දරුවන්ගෙන් එක් දරුවෙකු මියයෑම පිළිබඳව බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේන් ප්‍රකාශයක් සිදු කරන ලදී. වීඩියෝව නැරැඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/T8QhvuPFI4E