මේ අමන පාලකයන්ගෙන් යුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ! පාස්කු සැමරුමට ආ ඕමල්පේ නාහිමි කියයි!

පාස්කු සැමරුම වෙනුවෙන් පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් විසින් පැවැත්වූ කතාව ඇතුලත් සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න. https://youtu.be/wosV_E8Eg1Y