මිනිසුන් ම වල දමන වන අලි සංහාරය

පරිසර සංවිධාන එකමුතුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පරිසර සංවිධාන එකමුතුව පවසා සිටියේ මෙම අවුරුද්දේ වනඅලි 60ක් පමණ දුම්රිය ගැටීම් මගින් මරණයට පත්ව ඇති බවත්. එසේම එතුමිය වැඩි දුරටත් පැවසුවේ කරුණාකර ව්‍යවස්ථානුකූලව ජීවත් වෙනවා නම් අලින්ට අත් නොතබන ලෙසයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/kYPaDbaG7pg