දේශපාලකයෝ ඉදිරියේ දනින් නොවැටෙන සමාජයක් බිහි කර ගැනිමට 2024 වර්ෂයේදීවත් හැකි වේවා!

නීතිඥ ගුණරත්න මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නීතිඥ ගුණරත්න මහතා පවසා සිටියේ මේ රටට මානවවාදී නායකයෙක් සොයගෙන යන ගමනේ මුල් පියවර අද බවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/RgcEFK6yZtc