රජයේ සේවකයෝ ඡන්දය ඉල්ලුවාට රැකියාව කරගෙන ඉන්න පුලුවන්

පා.ම. තිලංග සුමතිපාල නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරමින් පා. ම. තිලංග සුමතිපාල පවසා සිටියේ මැතිවරණ කොමිසමට ඔවුන් මතක් කර සිටියේ 2019 පනත අනුව මැතිවරණය අපේක්ෂකත්වය සඳහා ඉදිරිපත් වුවත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට කල්ගතවීම හේතුවෙන් නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව සළසා දිය යුතු බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>>>>> https://youtu.be/524WE54IxGc