ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇත්තටම ස්වාධීනද?

දේශපාලන විචාරක තුෂාර වීරරත්න මහතා පවසා සිටියේ කොමිෂන් සභා සඳහා පත්වීම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණයට පෙර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් නැවත පත්කිරීම නොකළ යුතු බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>>>>> https://youtu.be/KRG9K5myY5E