ජ.වි.පෙ ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන නිසා තමයි ත්‍රස්ත පනතට විරුද්ධ

පා.ම. එස්.බී. දිසානායක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එස් බී දිසානායක මහතා පවසා සිටියේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා බොහෝ දෙනා නොමරා මරණ නිසාත් රටේ ගුණාංග සහ සමාජය ආරක්ෂා කිරීමට ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත ගෙන එන බවයි. සම්පූර්ණ ඊඩියෝව පහතින් >>>>>>> https://youtu.be/QOfCJFvCZT8