විනිසුරුතුමා ඉල්ලා අස්වීමේ හරි වැරැද්ද පස්සේ හොයමු

නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර - ජාතික ජන බලවේගයේ නීතිඥයෝ අධිකරණය කෙරෙහි මිනිසුන් තුළ තිබෙන විශ්වාසය බිඳ වැටුණොත් අප නැවතත් මිලේච්ඡ ගෝත්‍රික යුගයකට පත්වන බව නීතිඥ හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා පවසයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/c1Wr3NUUtnU