වසන්ත මුදලිගේ ව ඝාතනය කිරීමට සැලසුම්

ජන අරගලය ජන අරගලය නමින් සංවිධානය කර තිබූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී තම අදහස් දක්වමින් කන්නන්ගර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ වසන්ත මුදලිගේව ඉලක්ක කරගෙන දැවැන්ත මර්ධනයක් යන බවත් මේ මර්ධනයේදි මෙය ඝාතනයක් දෙසට යෑමට ඉඩ ඇති බවට අනතුරු අගවා ඇති බවත්ය. සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා>>>>>>