ජනපති රනිල් සති හයක් එක දිගට සංඝායනාවක් පවත්වන්න යයි!

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මාධ්‍ය අමතමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කිරීම උදෙසා රජය සහ පෞද්ගලික අංශය අතර ප්‍රබල සහයෝගීතාවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ආයෝජන සංගායනාවක් පවත්වන බවයි. වීඩියෝව සඳහා >>>>>>>>>> https://youtu.be/iF0HlLKPCeQ