රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්න විසදන හොද නායකයෙක්

රෝහණ දිසානායක - ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් තම අදහස් දැක්වූ ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/KpIfXW8cToc