ජනාධිපති බිරිඳ මෛත්‍රී කෝච්චියේ තනියම ගමන් යනවා! සාගල රත්නායක ප්‍රභූ ආරක්ෂාව දෙනවා!

පූජ්‍ය උල්පනේ සුමංගල හිමි - ඒකාධිපති වියරුව පරදවමු ජනාධිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති ලෙස දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පත් කිරීම පිළිබඳව උලපනේ සුමංගල හිමියන් දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Xiux0tQHaFU