වෛද්‍යවරුන්ට හිතුන හිතුන විදියට රට අත හැරලා යන්න බෑ

අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මාධ්‍යවේදීන් සමඟ කතාබහට එක් වෙමින් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කියා සිටියේ අවම වශයෙන් වෛද්‍යවරයෙක් බිහිකිරීමට මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදල් ලක්ෂ 60ක් පමණ වියදම් වන බවයි. වැඩි විස්තර සඳහා >>>>>> https://youtu.be/xVC8yXtxsLM