මහ කන්නය වගා කරන්න අපිට ලෝක බැංකුවෙන් ණයක් ලැබුනා

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මාධ්‍ය හමුව වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසුවේ කඩිනමින් වැඩ ආරම්භ කර ඇති ප්‍රදේශ වල ගොවීන් සඳහා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පොහොර ලබා දෙන බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව සඳහා >>>>>> https://youtu.be/BLplyVOIczo