සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රස් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් හට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා