හෙට (21) පෙරවරු 4.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්