සහල් ආනයනය කිරීමට තීරණය කළේ කැමැත්තකින් නෙමෙයි – එස්.එම්. චන්ද්‍රෙස්න

ඊයේ (සැප්.27) පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයන කිරීමට ගත් තීරණය කැමැත්තෙන් ගත් තීරණයක් නොවන බව ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රෙස්න පවසයි. අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් වීමෙන් පසු රටේ ගොවියා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහල් ආනයනය කිරීම නැවත් වූ බවය.  "ජනාධිපතිතුමා,...