පුෂ්පිකාගෙන් දෙරණේ දිලිත්ට ලිපියක්

ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජිණිය පුෂ්පිකා ද සිල්වා තමන්ගේ නම ඈඳාගනිමින් ලොහාන් රත්වත්තේ සමග එල්ලුම් ගහ බලන්න ගිය බවට මුලින්ම දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සිදු කළ ප්‍රචාරයක් සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ කර තිබේ. ඇය දෙරණ සභාපති දිලිත් ජයවීර වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇති අතර ඒ බව ඇගේ මුහුණු පොත ඔස්සේ සටහනක්...