තරුණ තරුණියන් එන්නත ගහන්න මැළි වන්නේ ආණ්ඩුවේ වැරදි මත නිසා

රටේ එන්නත්කරණය වේගවත් වුවත් වසර 20-30 අතර තරුණ තරුණියන් එන්නත ලබා ගැනීමට දැඩි මැළිකමක් දක්වන්නේ ආණ්ඩුව විසින් කොවිඩ්  වැක්සීනය ගැන විවිධ වැරදි මත පැතිරවීම හේතුවෙන් බවත් තමන්ට මේ මොහොතේ ලෝකෙ හොඳ ම එන්නත ලැබේ යැයි බලාපොරොත්තු නොවන ලෙසත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස...