තවත් නෞකාවක ගින්නක්

මහා රාවණා ප්‍රදීපාගාරයේ සිට නාවික සැතපුම් 480ක් නැගෙනහිරින් යාත්‍රාකරමින් ඇති MSC Messina නෞකාවේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. එම නෞකාවේ එන්ජින් කාමරය තුළ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවට අදාළ නෞකාවෙන් දැනුම්දීමක්ද සිදුකර ඇති බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ.